• ADDRESS : No.703-707 room 7 floor Aihua Shuguang Tower, Shifu Road, Taizhou, Zhejiang, China.
  • WEBSITE: http://www.hsent.com.cn
  • CONTACT : MISS JIANG
  • PHONE: 0086-576-88558801  88558803  88558805  88558806
  • FAX: 0086-576-88558807
  • EMAIL: hsent@hsent.com.cn